Містобудівний кадастр - державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

При формуванні даних містобудівного кадастру використовується нормативно-правова база, що формується із законів України, підзаконних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил.

Будівельні норми, державні стандарти і правила та технічні регламенти є складовою частиною інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру.

Нормативно-правова база

Закони України


«Про основи містобудування»
 
«Про регулювання містобудівної діяльності»
 
«Про архітектурну діяльність»
 
«Про благоустрій населених пунктів»
 
«Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність»
 
«Про національну інфраструктуру геопросторових даних»
 
«Про інформацію»
 
«Про доступ до публічної інформації»
 
«Про захист персональних даних»
 
«Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації»


Постанови Кабінету Міністрів України

«Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 N 559

 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами» від 03.06.2013 №483

«Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним  земельним кадастрами» від 25.05.2011 №556

«Деякі питання застосування геодезичної системи координат» 22.04.2004 №1259

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011 №555Накази

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14.08.2015  № 193 «Про затвердження Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру» 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.09.2011 № 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011  N 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 15.08.2011  N 220 «Про затвердження вимог до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 02.06.2011 № 64 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  від 07.07.2011  N 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради» 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» від 31.05.2017  № 135

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  від 21.10.2011  N 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» 

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України  від 08.04.1998 № 56 «Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1: 5000, 1:1 000, 1:1 000 та 1:500»

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.03.2000 № 25 «Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», «Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000»Державні будівельні норми та стандарти

 

Назва

Чинний

Затверджено

Розробник

1

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

01.10.2019

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 26.04.2019 р. № 104

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя"

2

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

 

1.11.2012

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 13.07.2012 р. № 358

Науково-дослідний і проектний інститут містобудування (ДП "НДПІ містобудування")

3

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території

 

1.08.2018

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.12.2017 №344

Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя

4

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території

 

 1.10.2012

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.03.2012 № 107

Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя

5

ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

01.10.2012

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.03.2012 №106

Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" (ДП "НДПІ містобудування")

6

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

01.04.2017

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від від 24.06.2016 р. № 178

Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" (ДП "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ")

7

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

01.01.2014

Наказ від 01.04.2013 № 119 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (УКРНДПІЦИВІЛЬБУД)

8

ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру

 

1.09.2013

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2013 № 73

Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД")

9

ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 Формування та супроводження містобудівного кадастру

 

01.01.2014

Наказ від 01.04.2013 № 118 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 "Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру"

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (УКРНДПІЦИВІЛЬБУД)