Геопортал містобудівного кадастру міста Біла Церква розроблено в межах фінансування та на виконання Міської цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2013-2018 роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 22 серпня 2013 р.№ 1033-45-VI, рішенням Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1802-42-VII «Про продовження терміну дії Міської цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2013-2017 роки та внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 22 серпня 2013 року № 1033-45-VI», Міської цільової програми щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2019-2021 роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 27 грудня 2018 року № 3199-63-VII


Метою Програм є:


Реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення, функціонування, введення та розвитку містобудівного кадастру на місцевому рівні. Містобудівний кадастр формується на базі спеціальної "кадастрової" інформації, що включає відомості про просторове розташування об’єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, явища і процеси, які відбуваються на території населеного пункту, економічний і правовий статус цих територій і об’єктів, їх природні та господарські, кількісні і якісні характеристики.

Створення на базі сучасних геоінформаційних технологій містобудівного банку даних у форматі Містобудівного кадастру міста Біла Церква як складової державної системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, об'єкти містобудування, їх статуси та функціональне призначення, екологічні умови, інженерно-геологічну ситуацію, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила, містобудівну та проектну документацію, містобудівні умови та обмеження.

Геопортал містобудівного кадастру міста Біла Церква створений для формування та актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. Призначений для здійснення керівництва у сфері містобудування та архітектури, щодо сталого розвитку міста, а також задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності організацій, підприємств, громадських об'єднань та громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення і ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію міста із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій. забезпечення актуальною й достовірною вихідною інформацією проектів містобудівного, землевпорядного, природоохоронного та іншого призначення щодо розвитку території міста.

Згідно з постановою КМУ від 25 травня 2011 р. N 559, інформація, яка міститься містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Захист інформації, яка міститься у містобудівному кадастрі, здійснюється відповідними суб'єктами інформаційних відносин відповідно до законодавства. Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством. Надання суб'єктам містобудівної діяльності зазначеної інформації здійснюється безоплатно.